0

Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš.