Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.

Tematy
0

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.

0

Modlitba jest řečení neb činění, kterýmž mysl člověka v Boha neb k Bohu nábožně se pozdvihá.

0

Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.

0

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

0

Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.

Tematy
0

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.

Tematy
0

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

Tematy
0

Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.

Tematy
0

Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

Tematy
0

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

Tematy
0

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

Tematy
0

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach