Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

Tematy
0

Protož věz, že člověka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati.

0

Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen.

Tematy
0

Bůh jest mi svědkem, že co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, toho jsem ani neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání i všech jiných mých skutků bylo osvoboditi lidi od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal dnes vesele chci zemříti.

Tematy
0

Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.

Tematy
0

Bůh není rozumem obsažený, on všechny věci obsahá a obsáhl, a jeho žádná, neb on jest nesmírný.

Tematy
0

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný.

Tematy
0

Ve skutečnosti jsem cholerik, ale díky józe došlo k určitému zklidnění. Jinak mám ale celkem šťastnou povahu, jsem ráda na světě a umím se radovat z maličkostí. To je základ.

0

Před každým představením, než vlezu na jeviště, tak mám takový rituál: vždycky se pomodlím a poprosím a vzpomenu si na všecky moje milovaný, kteří už nejsou v téhle zemi, v tomhle těle, ale jsou pořád se mnou.

0

Když v rukou držíme nové číslo literárního časopisu, dotýkáme se něčeho velmi živého.

0

Život byl vždy nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám.

0

Kdo v srdci žije, neumírá.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach