Henrik Ibsen
Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.