Henrik Ibsen
Musím úplně osaměti, mám-li se vyznati v sobě a ve všem mimo sebe.